סקרי הוראה

אגף למידה והוראה אחראי, בין היתר, לעריכתם של סקרי שביעות הרצון מההוראה.

סקרי ההוראה הם ללא ספק כלי חשוב להערכת איכות ההוראה של המרצים באוניברסיטה. הסקרים מסייעים להתבונן בתהליכי ההוראה והלמידה במבט ביקורתי,  להעריך את יעילות ההוראה של המרצים, לזהות היבטים לשימור או לשיפור ולנתח את צרכי הסטודנטים על מנת שניתן יהיה לדעת כיצד להפוך את ההוראה ליעילה ולאיכותית יותר ולקבל החלטות יישומיות להמשך. יתר על כן, הם מתמרצים את המרצים, שמעוניינים בקידום ובדירוג גבוה, לנסות לשפר את ההוראה שלהם ולהיות טובים יותר.

בכל שנה מקיימת אוניברסיטת בר-אילן סקר שביעות רצון הבוחן את ההוראה בקורסים השונים ומאפשר לסטודנטים להעריך את המרצים שלהם. בהתאם למדיניות הרקטור וסגן הרקטור, אין מפרסמים בפומבי תוצאות של מרצה שממוצע ציוניו בדירוג פחוּת מ-2.5 מתוך 5 (כדי לא לביישו), וכן לא מתפרסמות תוצאות של מרצים שאחוז ההיענות לסקר בשיעוריהם הוא פחות מ-30% ו/או 5 משיבים. עם זאת, כל התוצאות מועברות לדיקן, לראש המחלקה ולמרצה עצמו , מופיעות בתיקו האישי של כל מרצה ומצטרפות למסמכים המוגשים לוועדת המינויים לקראת קידום בדרגה.

 תוצאות סקרי ההוראה, כולל ההערות המילוליות, נידונות בוועדת המינויים ומהוות שיקול נכבד בהחלטות לגבי הקידום. מרצים שתוצאות סקרי ההוראה שלהם נמוכות עלולים להיות מעוכבים בקידומם, ובכל מקרה מקבלים מכתב מוועדת המינויים ובו דרישה לשפר את ההוראה כתנאי לקידומים הבאים. הערות של וועדת המינויים מופיעות בתיקו האישי של המרצה.

קישורים שימושיים: 

קישור לצפייה בתוצאות הסקרים הפומביים

קישור כניסה לדוחות ההוראה בעולם הנמל"ה, בהם המרצים יכולים לצפות בסקרי ההוראה שלהם החל משנת תשע"ז ואילך

קישור לסרטון הדרכה לצפייה בסקרים בעולם הנמל"ה 

 

סקר שביעות רצון מההוראה