פרוייקט ההתמחות

במסגרת קורס משלב התנסות, סטודנטים מתמתחים מתנסים ביישום של מה שהם למדו בקורס האקדמי בגוף חיצוני הקשור לנושא הקורס; הסטודנט לומד כרגיל  את הקורס האקדמי ולאחר מכן מתמחה במה שהוא למד בגוף ציבורי, חברה עסקית וכו'. אנחנו מעניקים לרשות המרצים משאבים שעוזרים להם למצוא את הגופים הללו ולנהל את ההתמחות של הסטודנטים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהל האקדמי של הפרויקט, ד"ר גילעד גרינוולד, בכתובת: gilad.greenwald@biu.ac.il

 

אקדמיה משלבת התנסות