מחלקת למידה

המחלקה פועלת לקידום ההוראה באוניברסיטה, ומתמקדת בהיבטים הבאים:

  • טיפוח מיומנות ההוראה של סגל המרצים באמצעות קיום סדנאות בנושאי למידה פעילה ומפגשים לייעוץ אישי.
  • פיתוח תוכניות הדרכה המשלבות שיטות הוראה חדשניות.
  • חיבור התכנים הנלמדים לשוק העבודה.
  • סיוע בבניית סילבוסים.
  • הערכה כוללת של רמת ההוראה באוניברסיטה.
  • ניתוח תוצאות סקרי ההוראה.

תפקיד ראש המחלקה טרם אוייש ואנו בעיצומם של גיוסים.

מעוניינים להגיש מועמדות? לחצו כאן לפרטים.