למידה פעילה

"למידה אינה תוצאה של הוראה אלא של סקרונותו ופעילותו של הלומד" (ג'ון הולט).

למידה פעילה אפקטיבית יותר מכל שיטות ההוראה המסורתיות!

המחקרים מצביעים על כך שכאשר הסטודנטים מפעילים את חושיהם במהלך הלמידה, מתרגלים ומתנסים (ואינם רק שומעים פסיביים), עולה היכולת שלהם לעבד את התוכן הנלמד והוא נחרט טוב יותר בזכרונם, הם מגיעים להישגים גבוהים יותר ורמת המוטיבציה שלהם גוברת בהתאמה.

עקרון זה הוא הקו המנחה אותנו! אנו פועלים לייצר סביבות לימוד מגוונות שמפעילות את הסטודנטים ומניעות אותם ליצור פרוייקטים ייחודיים, לחשוב עצמאית, להביע את עמדתם, להשתתף ולשתף פעולה עם עמיתיהם.

להלן מדגם מייצג מתוך מכלול העשייה שלנו לקידום הלמידה הפעילה: