עקרונות למד"ה

עקרונות למד"ה - עקרונות פדגוגים להוראה יצירתית ואפקטיבית  

אוניברסיטת בר אילן חותרת לשינוי, התחדשות, רלוונטיות והובלה של תהליכי הלמידה וההוראה ע"פ המודלים המובילים בעולם האקדמי. סקירה של הפורום הכלכלי העולמי מצביעה על 4 עקרונות עיקריים:  

  1. למידה פעילה - למידה המבוססת על עיבוד ויישום של התוכן כגון: כתיבת קוד, הפקת תוצרים, ניתוחי מקרה וכו' (במקום למידה המבוססת על הקשבה פאסיבית).  
  2. מיומנויות - טיפוח מיומנויות דיספלינאריות, מיומנויות למידה, מיומנויות אקדמיות ומיומנויות חיים כחלק מהותי ושלוב בתהליך הלמידה. 
  3. דיגיטליות - לצד היתרון המוכר של גמישות בזמן ובמקום הלמידה. ישנם כלים דיגיטליים רבים המקדמים את ההוראה, הלמידה, הערכה, המחקר ועוד (לדוגמא: שימוש מגוון במערכת הלמדה (לשעבר מודל). 
  4. הערכה תהליכית (מעצבת) - הערכה אינה מטרה אלא אמצעי. הערכה מועילה אינה ציון אחד מסכם אלא רצף משובים הנפרס לאורך הקורס (עם או בלי ציון) הנותנים לסטודנטים משוב רציף ואפשרות להשתפר. 

למד"ה