מחלקות האגף

אגף למידה והוראה הוקם במטרה לקדם ולשפר את דרכי ההוראה והלמידה באוניברסיטה ולהתאימן למציאות החדשה; לשם כך פיתחנו את אסטרטגיית למד״ה - ארבעה עקרונות פדגוגיים שמסייעים לסגל המרצים לפתח מגוון של תוכניות לימוד רלוונטיות וחדשניות שמערבות את הסטודנטים בלמידה והופכות אותה לאפקטיבית וחווייתית יותר.

האגף מחולק לארבע מחלקות: