צוות האגף

הנהלת האגף

מחלקת למידה

מחלקת פיתוח דיגיטלי

מחלקת טכנולוגיות למידה

מחלקת פרוייקטים ואסטרטגיה