ראש מחלקת טכנולוגיות למידה

אנה ליפשיץ אגמון

ראש מחלקת טכנולוגיות למידה
טלפון
דוא"ל
anna.lifshitz-agmon@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 31/01/2024