לאגף למידה והוראה דרושים

מנהל.ת מחלקת למידה

מומחי למידה

מנהל.ת מוצר

טכנו-פדגוג.ית

עורך.ת וידאו

גרפיקאי.ת

 

לפרטים ניתן לפנות ל careers.teaching@biu.ac.il