רכזת אגף

רותם קנצלבוגן

רכזת אגף
טלפון
דוא"ל
Rotem.kazanelbogen@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 03/01/2024