עוזרת סמנכ"ל למידה והוראה

קרן עמרן

עוזרת סמנכ"ל למידה והוראה
טלפון
דוא"ל
keren.amran@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 08/06/2023